Inschrijving

Inschrijvingsinformatie volgt later!
Untitled.jpg
back globe.jpg

Inschrijving

Inschrijvingsinformatie voor het schooljaar wordt later bekend gemaakt!!

Voor meer informatie mail info@leeffoundation.org.

Ons Voorstel Educatief Model

Frequently asked questions

Academic Education / Academisch onderwijs


LEEF Foundation academic model focuses mainly on general education for primary and secondary schools with an emphasis on mathematics, sciences, languages, etc. LEEF Foundation academisch model focust zich op de algemeen onderwijs voor zowel het basis als het secondair onderwijs (i.e wiskunde, wetenschappen, talen etc.)
Technical Education / Technisch onderwijs


The choice for technical education can be made from the 6th grade until the 12th grade. The pupils from the elementary school can choose to follow Health - and Social Sciences, Applied Sciences, Economics, etc. De keuze om een technisch onderwijs te volgen kan vanaf de 1ste middelbaar t.e.m de 6de middelbaar. De studenten uit de basis school kunnen keuze maken uit Gezondheids - en Sociaal Wetenshcappen, Toegepaste Wetenschappen, Economie etc.
Vocational Education / Beroepsonderwijs


Our students can make the choice for vocational education in the 6th grade until the 12th grade. After completing the course, our graduates are equipped to start their start-up strategies. Our students can choose to study Food Sciences, Hairdressing, Plumbing, Construction, Electrical, and Mechanical Sciences, Art and Craft, Horticulture and landscaping, and Computer courses for Office Assistant. De keuze om een beroepsonderwijs te volgen kan vanaf de 1ste middelbaar t.e.m 6de middelbaar. Na het volgen van de beroepsonderwijs zijn de afgestuurden in staat om zelf hun eigen start-up strategie te beginnen. De studenten kunnen keuze maken uit: Voeding, Haartooi, Loodgieter, Bouw, Electriciteit, Mecanicien, Hout bewerken, Tuinbouw & Groenvoorziening en Kantoor opleiding.
Life skills and talent development / Life skills and talent ontwikkeling


Life skills and talent development training is for young adolescent and adults who are school drop-outs. After completing the course, our graduates are equipped to start their start-up strategies. Our students can choose to study Food Sciences, Hairdressing, Plumbing, Construction, Electrical, and Mechanical Sciences, Art and Craft, Horticulture and landscaping, and Computer courses for Office Assistant. De Life skills en talent ontwikkeling opleiding zijn bedoeld voor jonge volwassenen en volwassenen die schoolverlaters zijn. Na het volgen van deze opleiding, de afgestuurden zullen in staat zijn om zelf hun eigen start-up strategie te beginnen. De studenten kunnen keuze maken uit: Voeding, Haartooi, Loodgieter, Bouw, Electriciteit, Mecanicien, Hout bewerken, Tuinbouw & Groenvoorziening en Kantoor opleiding.

strip.png