top of page

LEEF Projects

Onze projecten in Liberia
LEEF, Liberia Entrepreneur Educational Foundation
blue.jpg

School project

LEEF school is gevestigd in Lee Hill Community Upper Johnsonville Township. Johnsonville is een ideale locatie voor dit project omdat het een achtergestelde gemeenschap is en omdat dergelijke ontwikkelingen niet tot deze afgelegen gebieden in Liberia komen. Het unieke van dit project is dat we ons hier vooral kunnen richten op technische- en beroepsopleidingen.

Het primaire doel is om in Johnsonville een scholencomplex voor respectievelijk jongens en meisjes te bouwen en te onderhouden. Het schoolproject bestaat uit basis- en secundair onderwijs. In de basisschool (kleuter- en lagere school) wordt onderwijs aangeboden aan kinderen van 3 tot 12 jaar. De uitstroom van de kinderen uit het basisonderwijs richt zich op het secundair onderwijs. Dat is gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar. De kinderen uit de basisschool kunnen op basis van behoefte en noden kiezen voor een academisch, beroeps, of technische opleiding.

Met ons schoolproject willen we de kansen tot deelname aan onderwijs vergroten en de algemene situatie veranderen. We werken daarbij nauw samen met andere scholen om de levensomstandigheden voor kinderen in de nabijgelegen gemeenschappen te verbeteren. Door het onderwijs in Johnsonville te verbeteren zal het vermogen van het land om middelen te maximaliseren zonder een beroep te hoeven doen op veel externe deskundigheid vergroot worden.

orange.jpg

Boeken & Educatief Project

LEEF verzamelt lesmateriaal voor scholen en organizaties in Liberia. We nemen graag Engelstalige boeken en educatief materiaal aan. We verzamelen studieboeken (wetenschap, wiskunde, Engels, geografie, chemie, natuurkunde, biologie, etc.) en lerarengidsen van alle vakken.

 

Daarnaast verzamelen we ook fictie en non-fictie voor alle leeftijden, encyclopedieën, woordenboeken, atlassen, posters en laboratoriumapparatuur. Voor recreatieve activiteiten aanvaarden we audiovisuele, educatieve spelletjes, puzzels, muziekapparatuur, muziek en luisterboeken op cd, films op dvd, blu-ray, tijdschriften enzovoorts. We nemen ook graag computers en software aan. We aanvaarden geen beschadigde of onvolledige boeken en educatief materiaal.

 

Met ons boeken- en educatief project willen we de leesvaardigheid van de schoolgaande kinderen, de inwoners en buurtbewoners van de gemeenschap in Johnsonville bevorderen. Om dit mogelijk te maken, zal onze centrale bibliotheek open zijn voor het brede publiek.

LEEF, Liberia Entrepreneur Educational Foundation
LEEF, Liberia Entrepreneur Educational Foundation
back globe.jpg

Volwasseneducatie en Alfabetisering

Onze onderwijsfaciliteiten zullen gebruikt worden voor het aanleren van levensvaardigheidstraining voor volwassenen op het gebied van beroeps- en technisch onderwijs. Onze volwasseneducatie en alfabetiseringsactiviteiten bestaan uit verschillende modules verspreid over het semester van het academiejaar. Na het voltooien van elk traject ontvangt de trainee een certificaat. We zullen samenwerken met lokale experts in Liberia en internationaal partners om onze trainees te helpen met hun opstap naar het vinden van een job.

De opleiding is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder die niet het voorrecht hebben gehad om toegang te krijgen tot het onderwijssysteem of die uit het systeem zijn gevallen. Alle trainingen worden aangeboden via avondlessen.

blue.jpg

Gezondheidsproject

Het werk van LEEF is gericht op het realiseren van de derde ‘duurzame ontwikkelingsdoelstelling’ van de VN. Ons werk zal ook ten goede komen aan de volksgezondheid en het welzijn in de leefgemeenschappen. In tijden van gezondheidscrises onderneemt LEEF dan ook actie om noodhulp te bieden. Het meest recente voorbeeld daarvan is tijdens de COVID-19 crisis door een noodhulppakket aan te bieden aan het John F. Kennedy Memorial Hospital. Dit pakket bevatte persoonlijke beschermingsmiddelen om te helpen in de strijd tegen het dodelijk coronavirus. Ook bevatte het pakket instructies en voorbeelden om zelf mondmaskers te vervaardigen.

Stethoscope on the Cardiogram
bottom of page