top of page

Over ons

De generatie van vandaag begeleiding en bijsturen voor een betere toekomst
Aletha Wallace

Boodschap van de oprichster en voorzitter

Ik ben Aletha Wallace - oprichter en directeur van Liberia Entrepreneur Educational Foundation (LEEF). Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Liberia - West Afrika. Beroepshalve, ik ben in de Biotech sector in België actief als Consultant, Project Manager Quality Assurance and Compliance/Auditor. Daarnaast ben ik ook lid van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, GROS Hoeilaart.

In 2018 werd ik genomineerd door mijn gemeentebestuur als ambassadeur voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellling 4: Kwaliteitsonderwijs. In 2019, werd ik ook genomineerd en won ik de prijs ‘Vrouw van het jaar’ in Hoeilaart. Het is mijn passie om een changemaker te zijn die werkt aan duurzame verandering. Ik wil bruggen bouwen voor wederzijdse uitwisseling met partners en anderen om mensen te mobiliseren en te pleiten voor gelijke kansen tot onderwijs waardoor jongeren positief beinvloed worden. Als een changemaker, pleit ik voor een rechtvaardige en duurzame wereld.

Het is mij daarom een genoegen om LEEF aan u voor te stellen. LEEF is als vzw opgericht in 2016 met als hoofddoel het vergroten van de mogelijkheden voor kansarmen in Liberia. Ons team bestaat uit toegewijde dromers die geloven dat onze inspanningen een enorm verschil kunnen maken. We willen een katalysator zijn voor het realiseren van meer dromen en het verbeteren van meer levens. Het is onze passie om mensen te helpen en mee te werken aan het vergroten van de kansen op zelfbeschikking en een bevredigend leven.

Ons onderwijsmodel wil een geest van ondernemerschap bevorderen. Met behulp van ervaren en inspirerend medewerkers, zullen we een educatief pakket leveren bestaande uit zowel academische, technische als beroepsopleidingen. Daarnaast bieden we een breed scala aan buitenschoolse activiteiten. We steunen ook gezondheidsinitiatieven; ik ervan overtuigd ben dat onderwijs en gezondheid mensenrechten zijn en geen gunsten.

Doe mee met ons en maak een verschil, samen brengen we een positieve veranderingen in onze wereld teweeg.

back globe.jpg

Visie en Missie

LEEF is een vzw die bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling door de invoering van een community-based geïntegreerd onderwijs, gericht op schoolgaande kinderen en jonge adolescenten. Er is een lage tot zeer lage alfabetiseringsgraad in Liberia en er heerst veel werkloosheid. Met lage tot extreem lage alfabetiseringsgraad en het hoge werkloosheid in Liberia, zal dit project op vele manieren op het probleem reageren, waaronder enkele: het aanbieden van duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. Dit project wil door middel van onderwijs een generatie van ondernemers creëren.

 

Andere subdoelstellingen zijn het accentueren van beroeps- en technisch secundair onderwijs waardoor onze jeugd vakmanschap kan ontwikkelen, banen kan scheppen voor zichzelf en voor anderen om daarmee economische groei te stimuleren. Het creëren van diversiteit in de studies en zo de leerlingen de kans geven hun passie te volgen en een toekomst te creëen voor zichzelf en mede-Liberianen. Kwaliteitsvol onderwijs leveren in een vriendelijke leeromgeving, versnelde leerprogramma’s installeren voor kansarme groepen die tot nu toe het basisonderwijs nog niet gevolgd hebben en een betere levensstandaard creëren voor onderwijspersoneel in de Johnsonville Township.

Ons educatieve model is innovatief en uniek omdat onze focus ligt op het verbreden van de studiemogelijkheden om de studenten in staat te stellen hun passie te volgen en een toekomst voor zichzelf en anderen te creëren.

De positieve impact van ons werk is dat LEEF via haar schoolproject kwalitatief onderwijs zal bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving. LEEF ondersteunt scholen en andere organizaties door ze te voorzien van boeken voor studenten en leerkrachten.

In zijn totaliteit wil dit project een antwoord bieden aan de SDG's: SDG4: Kwaliteits onderwijs, SDG1: Geen armoede, SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en SDG 10: Ongelijkheid verminderen.

Our Partners

LZG_edited.png
GROS%20HOEILAART_edited_edited.png
AIF%2B_edited.png
WILDE_GANZEN_LOGO_Engels_edited_edited.j
vlaams-brabant-jpg-zwart.jpg.jpg
bottom of page